استفاده از نظرات همکاران در پیشبرد اهداف سازمان

عطایی رییس مرکز نوسازی و تحول اداری در گفت و گو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: با تلاش دبیرخانه های نظام پیشنهادهای مجموعه وزارت ارتباطات قرار است نظام پیشنهادها بصورت یکپارچه در سطح خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات استقرار یابد.

وی با اشاره به اتخاذ تدابیری جهت به اشتراک گذاشتن و بهره برداری متناظر از  ایده ها، پیشنهادها و دستاوردهای نظام، گفت: می توان با برگزاری جشنواره ها و سمینارها از برترین های نظام مذکور تقدیر و تشکر به عمل آورد.

عطایی در ادامه رویکرد وزارت ارتباطات را در امر آموزش، برگزاری دوره های تخصصی و شغلی دانست و گفت: رویکرد سال جاری آموزش برپایه شایستگی ها و  مهارت آموزی خواهد بود.

وی افزود: از پانزدهم اردیبهشت ماه با تجهیز کلاس های ستاد وزارت، آموزش همکاران وارد فاز جدیدی شده و برگزاری دوره هایی درحوزه عمومی فناوری اطلاعات که به مهارت آموزی همکاران کمک کند، دنبال می شود.

عطایی با اشاره به برگزاری جلسات ماهانه دانش افزایی برای همکاران و خانواده ها، ICDL پیشرفته، دوره های ماهانه مدیریتی و اخلاق مدیران، بر لزوم استفاده از ظرفیت های دانشکده علمی- کاربردی مخابرات تاکید کرد و گفت: در نظر داریم برای استفاده بهتر از ظرفیت دانشکده علمی و کاربردی مخابرات  و درجهت تربیت نیروی انسانی خبره، کلیه دوره های تخصصی کوتاه مدت را با همکاری آن دانشکده برگزار کنیم.

وی با اشاره به دستور وزیر ارتباطات مبتنی برارتقای سلامت اداری افزود: در این راستا، باهماهنگی دفتر تخلفات اداری، دوره آموزشی آشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری و راهکار پیشگیری ازآن ویژه مدیران بخش ICTدر استانها طراحی و به صورت منطقه ای اجرا شد.

رییس مرکز نوسازی و تحول اداری در پایان با اشاره به دریافت لوح انجمن مدیریت سبز در سال گذشته گفت: امسال نیز صرفه جویی در تمامی موارد مصرفی اعم از آب، برق، کاغذ و انرژی را مد نظر داشته و ضمن اعتدال گرائی در استفاده از وسایل و تجهیزات، استاندارد سازی را در دستور کار داریم.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا