برگزاری اولین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مردادماه

حسن رضوانی، مسئول راهبری و پیگیری امور USO در این سازمان با اشاره به برگزاری همایش ملی USO اظهار کرد: این همایش با هدف معرفی ابعاد مختلف طرح USO، تعامل با ذینفعان اصلی طرح و جلب مشارکت آنها و معرفی فعالیتهای انجام شده و در حال انجام در حوزه‌های مرتبط با طرح USO با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

وی با بیان به اینکه خدمات USO الزامی است که از سوی اتحادیه‌های بین‌المللی ارتباطات دور (ITU) و اتحادیه جهانی پست (UPU) برعهده دولتها گذاشته شده تا امکان استفاده از سرویسهای پایه مخابراتی، فناوری اطلاعات و خدمات پستی برای تمامی مردم جامعه فراهم شود، افزود: وزارت ارتباطات در قالب نظامنامه USO و در راستای بهبود شاخصهای زندگی روستائیان و مردم مناطق کمتر توسعه یافته، ملزم است امکان استفاده از خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را در این مناطق فراهم کند. در واقع این الزام باعث می‌شود تا دسترسی به خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تمامی مناطق کشور بویژه روستاها و نواحی دورافتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد، تضمین شود.

رضوانی در تشریح همکاری مشترک بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: محور اصلی این همکاری، توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه‌های گوناگون آموزشی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی، گردشگری، کشاورزی و … در چارچوب سایر برنامه‌های کلان توسعه کشور است و در این طرح پیش‌بینی شده است که ضمن تبیین برنامه‌های راهبردی برای توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق روستائی و دورافتاده، عملیاتی سازی این برنامه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.

مسئول راهبری امور USO رگولاتوری در ادامه تصریح کرد:برگزاری نمایشگاه جنبی از ظرفیتهای بخش خصوصی و نیازهای بازار خدمات در مناطق روستائی و کمتر توسعه یافته، انتخاب برترین پایان نامه‌های کاربردی و عملیاتی مرتبط با محورهای همایش و انتخاب و تجلیل از بهترین طرحهای اجرا شده در حوزه خدمات الکترونیکی در مناطق روستائی و دورافتاده را از جمله بخشهای اصلی اولین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

گفتنی است متخصصان دانشگاهی، مراکز پژوهشی، اپراتورها، شرکتها و سازمانهای مرتبط و علاقه‌مندان می‌توانند برای ارائه دیدگاهها، رویکردها و خدمات و محصولات مرتبط با این حوزه و اطلاع از آخرین اخبار به پورتال همایش با آدرس USO-Hamayesh.itrc.ac.ir مراجعه کنند.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا