واگذاری ۴.۷ درصد از سهام مخابرات بعد از ۶ سال

واگذاری بخشی از سهام مخابرات به بخش خصوصی

۶ سال بعد از معامله ۷.۸ هزار میلیارد تومانی ۵۰ درصد به‌علاوه یک سهام مخابرات، نخستین عرضه‌ی بلوک ۴.۷ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی‌ انجام می‌شود تا در صورت فروش، معادلات سهامداری این شرکت بزرگ مشمول اصل ۴۴ تغییر کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت