یک طرح، یک نگاه: جعبه‌ی پیشگو

جعبه‌ی پیشگو

بشر از دیرباز از راه‌های گوناگون سعی در پیش‌بینی وضعیت آب و هوا داشته است. وضع آسمان، رنگ و شکل ابرها و واکنش جانوران از جمله‌ی این روش‌های قدیمی است. اما با پیشرفت دانش بشر، روش‌های علمی جایگزین روش‌های تجربی شد. حال حتی می‌توان به کمک جعبه‌ای مدرن، وضع آب و هوای روز بعد را به شکلی واقعی مشاهده کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت