برنامه مخابرات تهران برای توسعه یکسان ارتباطات در استان

معاون مخابرات استان تهران گفت: شهر قدس در استان تهران از نظر مخابراتی در وضعیت خاصی قرار داشت که با ۱۵ هزار می… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات