رسوب ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان در عابربانک‌ها

با وجود ۳۴۹۹۹ خودپرداز در کشور (آمار رسمی بانک مرکزی تا تیرماه ۹۳) وپرداختی متوسط ماهانه ۱.۵میلیارد تومان هر د… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات