نمایشی از نگرانی‌های کاری در قالب تصاویری با شخصیت‌های مینیاتوری

نگرانی های کاری مینیاتوری

هر فرد شاغلی در طول روز دغدغه‌های کاری مربوط به خود را دارد. دریک لین که در زمینه تبلیغات کار می‌کند با خلاقیت مثال زدنی توانسته افکار و نگرانی‌های یک روز کاری خود را در قالب تصاویری با شخصیت‌های مینیاتوری نشان دهد. با زومیت همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت