جایزه‌ی متخصص اعصاب اریک کندل ۲۰۱۵ به متخصص ایرانی تعلق گرفت

جایزه‌ی متخصص اعصاب اریک کندل 2015 به متخصص ایرانی تعلق گرفت

موسسه هرتی با همکاری فدراسیون نئوروساینس اروپا جایزه‌ متخصص اعصاب اریک کندل ۲۰۱۵ را به یاسر رودی، فیزیکدان جوان ایرانی از موسسه‌ کاولی نئوروساینس و مرکز محاسبات عصبی NTNU در تروندهایم نروژ اهدا کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت