کنترل ورود و خروج منزل با تلفن همراه توسط مخترع ایرانی

کنترل ورود و خروج منزل با تلفن همراه توسط مخترع ایرانی

یک محقق ایرانی موفق شد تا آیفون تصویری هوشمندی طراحی کند تا ورود و خروج افراد از منزل یا محل کار با تلفن همراه امکان پذیر شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت