پروژه‌ی اجرایی اتصال شهر تهران به شبکه‌ی پهن باند فیبرنوری کلید خورد

عملیات اجرایی اتصال شهر تهران به شبکه‌ی فیبرنوری کشور که بهره برداری از آن تحولی شگرف در حوزه‌ی ارتباطات کشور… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات