نمره دهی هوشمند امتحانات با استفاده از رایانه‌های شناختی

مرکز آموزش و برنامه ریزی درسی استرالیا اعلام کرد، قصد دارد از سال ۲۰۱۷ از یک رایانهء شناختی برای نمره دهی هوشم… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات