طراحی نرم‌افزارهای فناوری اطلاعات در مسیر توسعه اقتصادی

پژوهشگران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباط کشور موفق شدند با اتکا به نوآوری تحقیق و تجارب بومی، از انحصار تکنولوژی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات