در حوزه فضای مجازی به ویژه صنعت امنیت باید متکی به توان داخل باشیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت در فضای مجازی در کشور باید متکی به توان داخل باشد که این در شورای عالی ف… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات