پارتیشن System Reserved چیست؟ آیا می‌توان آن را حذف کرد؟

System Reserved Partition

ویندوز ۷ و ویندوز ۸ در حین نصب روی هارد دیسک‌، به طور اتوماتیک پارتیشنی با عنوان “System Reserved Partition” به معنای “پارتیشن محافظت شده‌ی سیستمی” می‌سازند. اما این پارتیشن چیست؟

دنیای فناوری – زومیت – زومیت