آغاز پروژه‌ی اجرایی اتصال شهر تهران به شبکه‌ی پهن باند فیبرنوری

عملیات اتصال شهر تهران به شبکه‌ی فیبرنوری کشور که بهره برداری از آن تحولی شگرف در حوزه‌ی ارتباطات کشور به شمار… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات