آیا حیوانات هم گریه می‌ کنند؟

Animal Cry

به نظر شما واکنش‌هایی همچون شادی، ناراحتی، ابزار علاقه و … تنها مختص ما انسان‌ها هستند؟ به نظر شما آیا حیوانات هم می‌توانند ناراحت شوند و اشک بریزند؟ با زومیت همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت