دعوت از بدنه علمی کشور برای پاسخگویی به سوالات بنیادی و راهبردی فضای مجازی

دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، گفت: اتاق فکر نهاد سیاست گذار دانشگاه ها و پژوهشگاه ها هستند… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات