تصویب پنج محور اصلی توسعه فاوا در کشور

مدیریت هماهنگی طرح جامع شبکه ملی پرظرفیت کشور با رعایت اصولی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است یکی از محورهای اصلی توسعه فاوا در کشور محسوب می‌شود.

همچنین مدیریت هماهنگی طرح جامع شبکه ملی پرظرفیت کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، بخش خصوصی و شرکت مخابرات ایران اجرایی خواهد شد و توسعه شبکه دیتا به عنوان زیرمجموعه این محور و همچنین کمک به دستگاه‌ها برای ایجاد شبکه‌های اختصاصی آن‌ها از دیگر اقدام‌های انجام شده در این راستاست.

بر این اساس توسعه خدمات الکترونیکی در قالب برنامه جامع خدمات الکترونیکی از دیگر محورهای مصوب است که اقدام‌های اجرایی آن در قالب ۱۴ گروه همگن در کشور آغاز شده است.

به گفته نصرالله جهانگرد – معاون وزیر ارتباطات – ارتقاء شرایط امنیتی شبکه ملی اطلاعات بر پایه یک ساختار امن و پرتوان در عرصه ملی و همچنین تسهیل شرایط کسب و کار حوزه فاوا برای شرکت‌های جوان و دانش بنیان از دیگر محورهای مصوب برای توسعه فاوا در دولت یازدهم محسوب می‌شود که در پایان سال گذشته شاهد اولین خروجی‌های اقدام های انجام شده در این بخش بودیم و امیدواریم سال جدید شاهد شرایط بهتری در این بخش باشیم.

بر اساس اطلاعات سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران آخرین محور مصوب در این بخش تعاملات بین المللی و نهادهایی که در این عرصه حاکم بوده است که به ارتقاء کیفیت در داخل کمک می‌کند.

بر همین اساس، ۸۰ پروژه برای تحقق اهداف در این بخش تعریف شده و قرار است در سال جدید و همانند آنچه در استان قم صورت گرفت، شاهد بهره‌برداری از شبکه‌های پرظرفیت، سرویس‌ها و محتواها در سایر استان‌های کشور باشیم.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا