همکاری گوگل و کوالکام در پروژه تانگو

همکاری گوگل و کوالکام در پروژه تانگو

محصول جدید پروژه تانگو گوگل گوشی هوشمندی شامل حسگرهای ویژه تعبیه شده در این دستگاه است که اجازه می‌دهد هر آنچه را می‌بینیم به صورت سه بعدی ثبت کرده و نقشه‌ای سه بعدی از آن‌ها بسازیم. حال گوگل همکاری خود را با کوالکام در خصوص تولید گوشی هوشمند جدید در این پروژه آغاز کرده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت