همه نسبت به ارائه خدمات مطلوب به مشتریان مسئول هستیم

نشست سراسری مدیران بانک ایران زمین با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران ارشد و سرپرستان سراسر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات