تماشا کنید: هواپیمای اینترنتی گوگل سقوط کرد

تماشا کنید: هواپیمای اینترنتی گوگل سقوط کرد

بر اساس گزارش بلومبرگ بیزینس، سازمان ملی حمل و نقل ملی در حال بررسی یک سقوط هواپیمایی است که بر طبق گفته‌ها، این هواپیما مربوط به هواپیمای خورشیدی شرکت گوگل است که وظیفه‌ی حمل و توزیع رایگان اینترنت را دارد. 

دنیای فناوری – زومیت – زومیت