دو آینده‌ی متفاوت که می‌توانند گذشته اسرارآمیز جهان را توجیه کنند

Our Universe

محققان به تازگی نظریه‌ای جدید مطرح کرده‌اند که بیان می‌کند شروع جهان ما از بیگ‌بنگ نبوده است. آنها می‌گویند جهان ما یک مرکز دارد و در دو جهت و دو آینده‌ی متفاوت در حال انبساط است! با زومیت همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت