این روبات کوچک پس از اتمام وظیفه، خود را نابود می کند

این روبات کوچک پس از اتمام وظیفه، خود را نابود می کند

دانشگاه MIT روبات چیتایی را ساخته بود که حال نسخه توسعه یافته این روبات، قادر است به راحتی از موانع عبور کند. محققان این دانشگاه اخیرا موفق شده‌اند روباتی را توسعه دهند که با وجود ابعاد کوچک، قادر است پس از به پایان رساندن وظایفش، خود را نابود کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت