انتصاب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با حکم رئیس جمهور

رییس جمهوری در حکمی مهندس ناصر علی سعادت را به عنوان «رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور» منصوب کرد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات