فناوری بینایی ماشین مایکروسافت قادر است تصاویر را با توضیحات همراه کند

فناوری بینایی ماشین مایکروسافت قادر است تصاویر را با توضیحات همراه کند

مایکروسافت پیش‌تر قابلیت‌های سیستم بینایی ماشین خود را نمایش داده بود. این سیستم قادر است تا افراد را بهتر از انسان‌ها تشخیص دهد، اما مایکروسافت به همین راضی نشده و سیستم خود را بیش از پیش توسعه داده است. فناوری بینایی ماشین ردموندی‌ها قادر است با تشخیص سوژه‌های موجود در تصویر، آن‌ها را شناسایی کرده و تشریح کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت