همکاری کمپانی‌های دایملر و کوالکام برای ایجاد تحولی شگرف در دنیای خودروهای الکتریکی

Daimler and Qualcomm

مدت زمانی است خودروهای الکتریکی و از طرف دیگر سیستم شارژ بی‌سیم دستگاه‌های مختلف جای خود را دنیای فناوری امروز پیدا کرده است و در همین راستا اخباری منتشر شده که نشان از همکاری کمپانی‌های دایملر و کوالکام در جهت توسعه قابلیت‌های سطح بالا در خودروهای الکتریکی آتی دارد. با زومیت همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت