۱۰ گونه‌ی جدید از جانوران و گیاهان که در سال ۲۰۱۵ شناسایی شده‌اند

ده گونه‌ی جدید کشف شده در سال 2015

کارل لینیوس را می‌توان پدر علم طبقه بندی دانست. او راهی یافت تا همه‌ی گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری را در سطح جهانی طبقه بندی کند. به مناسبت زاد روز تولدش مؤسسه‌ی بین‌المللی ESF، هر ساله فهرستی از برترین گونه‌های کشف شده را اعلام می‌کند. امسال از میان ۱۸ هزار گونه‌ی جدید، این ده مورد، عناوین برتر را به خود اختصاص داد‌ه‌اند که همراه شما به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت