تصاویری جالب از گردهمایی‌ های باشکوه جانوران

وقتی حیوانات گرد هم جمع می‌شوند

قدرت در تعداد است، سخنی که شاید شما هم شنیده باشید. جمله‌ای که به صورت ضمنی اشاره می‌کند که شاید یک فرد به تنهایی نیروی چندانی نداشته باشد، ولی وقتی افراد کنار هم گرد آیند، نیرویی عظیم خواهند بود که به راحتی قابل چشم پوشی نیستند. تصاویری که در ادامه خواهیم دید، شاهدی بر این ادعا است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت