واگذاری بخش‌های حاکمیتی مخابرات به کنسرسیومی از شرکت‌های خصوصی

وزیر ارتباطات سرانجام پس از ماه ها اعتراض در خصوص نحوه واگذاری مخابرات و تبعات حاصل از آن که در حال حاضر مشکل… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات