تعداد کاربران اینترنت جهان چند میلیارد نفر شد؟

برآوردهای اتحادیه بین المللی مخابرات نشان می دهد که تعداد کاربران اینترنت تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۳٫۲ میلیارد نفر می رسد که تقریبا برابر با نصف جمعیت جهان است.
خبرگزاری فارس: تعداد کاربران اینترنت به ۳٫۲ میلیارد نفر رسید/۳۴ درصد مردم کشورهای در حال توسعه اینترنت دارند

به گزارش فارس به نقل از آی تی یو ، این اتحادیه که از زیرمجموعه های سازمان ملل متحد به حساب می آید پیش بینی کرده که از کل ۷٫۲ میلیارد نفر ساکنان جهان ۳٫۲ میلیارد نفر تا ۷ ماه آینده به جمع جمعیت آنلاین جهان می پیوندند.

از مجموع این افراد دو میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بقیه تقریبا همگی در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند. در مجموع تنها ۸۹ میلیون نفر از ساکنان کشورهای کمتر توسعه یافته مانند سومالی و نپال از اینترنت استفاده می کنند.

بر طبق این گزارش در کل دنیا ۷ میلیارد نفر مشترک خدمات تلفن همراه هستند. در آمریکا و اروپا ۷۸ درصد مردم کاربر تلفن همراه هستند و ۶۹ درصد جهان تحت پوشش خدمات نسل سوم تلفن همراه قرار دارد. اما این خدمات تنها در ۲۹ درصد مناطق روستایی ارائه می شود.ضریب نفوذ خدمات پرسرعت همراه در آفریقا تنها ۱۷٫۴ درصد است.

علاوه بر این تا پایان سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ درصد از خانوارها در کشورهای توسعه یافته و ۳۴ درصد در کشورهای در حال توسعه به گونه ای به اینترنت دسترسی خواهند داشت.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده که در سال ۲۰۰۰ تنها ۴۰۰ میلیون کاربر اینترنت در کل جهان وجود داشت، اما این رقم هم اکنون هشت برابر شده است.

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا