نیروی هوایی آمریکا کار روی بمب الکترومغناطیس را با همکاری بوئینگ تایید کرد

نیروی هوایی آمریکا کار روی بمب الکترومغناطیس را با همکاری بوئینگ تایید کرد

نیروی هوایی آمریکا کار روی پروژه‌ی طراحی و ساخت بمب الکترومغناطیس را با همکاری کمپانی بوئینگ تایید کرد. بمب‌های الکترومغناطیس قادرند تا با قدرتی برابر سلاح‌های هسته‌ای، تجهیزات الکترونیک را از کار بیندازند، در حالی که آسیب‌های جانی در پی نخواهد داشت.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت