همگام با پیشروان: ایمیل‌‌ های شما امن است؟ مطمئنا خیر!

همگام با پیشروان: ایمیل‌‌ های شما امن است؟ مطمئنا خیر!

مساله‌ی امنیت در دنیای ارتباطات مجازی همواره یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که برای کاربران عادی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. به نظر شما نامه‌‌های الکترونیکی که ارسال می‌‌‌کنید تا چه اندازه امنیت دارند؟

دنیای فناوری – زومیت – زومیت