چه گوشی‌هایی بروزرسانی اندروید ۵ را دریافت می کنند؟

اندروید آب نبات چوبی

سهم اندروید ۵ همچنان در حال گسترش در بازار است.  در ادامه با هم بررسی می‌کنیم که کدام مدل‌ها و چه زمانی بروزرسانی اندروید ۵ را دریافت خواهند کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت