بیمه هیچ خبرنگاری قطع نشده، بیمه تکمیلی هم رایگان شد

از جمله سیاست های دولت یازدهم تامین بیمه تکمیلی خبرنگاران بوده که علاوه بر رییس جمهور مسئولان مختلف وزارت ارشا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات