بیش از ۴ میلیارد نفر به اینترنت دسترسی ندارند

بیش از 4 میلیارد نفر به اینترنت دسترسی ندارند

با وجود اینکه تعداد کاربران اینترنت از روند رو به رشدی برخوردارند، اما همچنان عده‌ی زیادی از مردم در سراسر جهان به این شبکه دسترسی ندارند. براساس آخرین آمارهای ارائه شده بیش از ۴ میلیارد نفر از جمعیت ۷٫۴ میلیارد نفری جهان به اینترنت دسترسی ندارند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت