پیگیری دولت برای اتصال همه دستگاه‌ های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات

پیگیری دولت برای اتصال همه دستگاه‌ های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات

سازمان فناوری اطلاعات طبق قانون برنامه پنجم توسعه با برگزاری جلسات توجیهی با دستگاه‌های اجرایی درصدد اتصال دستگاه‌های باقیمانده به شبکه ملی اطلاعات است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت