حضور شاد پروانه‌ها در دنیای حیوانات

حیوانات و پروانه‌ها، در دنیای واقعی

دنیای پروانه‌ها به خودی خود شاد و پر جنب و جوش است. اما واکنش دیگر جانوران به حضور آنها نیز در نوع خود جالب و مجذوب کننده است. این بار به دنیای آنها وارد می‌شویم. دنیایی که ردّی از شیطنت و نمایی از جادو را به نمایش می‌گذارد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت