رقابت فقط برای همراهی درخالی کردن جیب موبایل بدستان

شاید این روزها دیگر کسی درکشور نباشد که از یک یا چند خط تلفن همراه استفاده نکند ؛ افزایش تعداد اپراتورها و تنو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات