جانی آیو به سمت مدیر ارشد طراحی محصولات اپل ارتقا پیدا کرد

جانی آیو

جانی آیو که تا به حال او را به عنوان معاون قسمت طراحی محصولات اپل می‌شناختیم، اخیرا ترفیعی را دریافت کرده است؛ از این پس آیو مدیر ارشد واحد طراحی محصولات اپل بوده و قرار است طراحی‌های اپل را چه در زمینه محصولات و چه در زمینه‌های صنعتی به عهده بگیرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت