روایت نمایندگان کشورها از اینترنت چیزها؛ "IoT" و شهر هوشمند پایدار

نشست «اینترنت چیزها؛ راه رسیدن به شهر هوشمند پایدار» همزمان با فروم ۲۰۱۵ وسیس در ژنو برگزار شد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات