نشست «پیشرفت ایران در جامعه اطلاعاتی» با حضور واعظی در ژنو برگزار شد

نشست «پیشرفت ایران در جامعه اطلاعاتی» با حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشورمان در جریان بر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات