طراحی شبکه علم الکترونیکی/ ایجاد شبکه پژوهشی بین دانشگاهی

این پروژه در جهت پیاده‌سازی اهداف مشخص شده در اعلامیه اصول و تکمیل طرح اقدام اجلاس جامعه اطلاعاتی از سوی ایران مطرح شد.

وزیر ارتباطات کشورمان در راس هیاتی از روز گذشته در فروم جامعه اطلاعاتی ۲۰۱۵ WSIS ژنو سوییس شرکت کرده است.

در این راستا نشست «پژوهش و علم الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی؛ به مثابه عوامل کلیدی توسعه پایدار» همزمان با فروم ۲۰۱۵ WSIS ، به منظور بازخوانی اهداف مشخص شده در اعلامیه اصول و تکمیل طرح اقدام WSIS در حوزه علم الکترونیکی و برای بحث و بررسی زیرساخت‌های الکترونیکی علم در ژنو برگزار شد.

دکتر هادی شهریار شاه حسینی مدیر همکاری‌های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر علی معینی، دکتر یونس شکرخواه و دکتر محمد خوانساری اساتید دانشگاه تهران، دکتر غلامعلی منتظر استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مجید نادری استاد دانشگاه علم و صنعت و دکتر حسین غریبی استاد دانشگاه آزاد اسلامی مقالات خود را در نشست «علم الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی: عامل کلیدی برای توسعه پایدار» ارائه کردند.

بنا بر چشم‌انداز WSIS+۱۰، علم الکترونیکی با تغییر در مسیر هدایت یک پژوهش، تغیر در چگونگی تعریف دستور کار علمی، تغییر افراد شرکت‌کننده در آن، تغییر چگونگی تسهیم اطلاعات و نتایج آن، تغییر در سرعت دسترسی سیاست‌گذاران، دانشمندان و هر شخص به دانش، و تغییر در اینکه چه کسی در پیگیری خط مشی‌ها نتایج تحقیق شرکت می‌کند، انقلابی را در علم بوجود می‌آورد.

به این منظور، مرکز مطالعات راهبردی بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علم و صنعت به مدیریت دکتر هادی شهریار شاه حسینی، جهت پیاده‌سازی اهداف مشخص شده در اعلامیه اصول و تکمیل طرح اقدام WSIS، اقدام به طراحی پروژه «شبکه علم الکترونیکی» به مثابه شبکه پژوهشی بین‌دانشگاهی برای توسعه علم و فناوری در جامعه اطلاعاتی کرده است.

شاه حسینی در نشست «پژوهش و علم الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی؛ به مثابه عوامل کلیدی توسعه پایدار» علاوه بر معرفی پروژه «شبکه علم الکترونیکی» که توسط مرکز مطالعات راهبردی بین‌المللی فاوا دانشگاه علم و صنعت طراحی شده است، به اهتمام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از پروژه اشاره کرد.

این پروژه به منظور ایجاد یک شبکه‌ از پژوهشگران، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان جهت حمایت از تبادل ایده‌ها و اطلاعات علمی میان آنها تعریف شده و سعی دارد هم‌اندیشی‌های خبرگانی را در چندین زمینه از علم الکترونیکی با توجه به نقش تحقیق، علم و فناوری در توسعه پایدار جوامع دانشی و اطلاعاتی در موضوع‌های علمی گوناگون انجام دهد. خروجی‌های این پروژه در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های موضوعی ارائه خواهد شد و نتایج آن می‌تواند در توسعه نقشه راه برای گسترش علم الکترونیکی در کشور استفاده شود.

برخی اهداف اصلی پروژه و نتایج مورد انتظار از پروژه «شبکه علم الکترونیکی» اینگونه تشریح شد:

بررسی چالش‌ها در روند تصمیم‌سازی برای توسعه علم الکترونیکی در ایران.

پیدا کردن فعالیت‌های مورد نیاز و توصیف دستاوردهای ملی در زمینه‌ی علم، پژوهش و فناوری در جامعه اطلاعاتی.

بررسی موارد ثبت شده و گزارش‌های فعالیت‌های دانشگاهی با توجه به شاخص‌های توسعه جامعه اطلاعاتی و دانش‌بنیان.

ایجاد یک هم‌افزایی ملی جهت توسعه دانش‌بنیان و پایدار با استفاده از امکانات فراهم شده توسط جامعه اطلاعاتی.

فرصت‌سازی و ارتقا توانایی‌های حرفه‌ای پژوهشگران برای انجام پژوهش در حوزه جامعه اطلاعاتی.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا