ایجاد و بهره برداری از دیتاسنترهای داخلی توجیه اقتصادی ندارد/ دیتاسنتر داخلی مهمترین بخش پازل شبکه ملی اطلاعات است/ دیتاسنترها بیش از همه برای دولت صرفه اقتصادی خواهند داشت

مدیرعامل برترین دیتاسنتر داخلی در پنجمین جشنواره ملی فاوا، گفت: دیتاسنترها مراکزی هستند برای نگهداری امن و مط… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات