راه حل معاون فنی مخابرات استان تهران برای حل مشکل واگذاری ADSL روی خطوط PCM: حفاری و شهرداری!

رضا خلیلی در مصاحبه با فارس شبکه‌سازی و حفاری‌های بیرونی را برای حل مشکل واگذاری ADSL روی خطوط PCM دانست و گفت این موضوع روال کار را کند کرده و مشکلات حفاری‌ها نیز نسبت به سال قبل بسیار پیچیده، پرهزینه و حادتر شده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر بحث مجوزها و هزینه صدور جواز به این روال ادامه پیدا کند، جمع‌آوری pcmها بسیار سخت بود. به مناطق نیز اعلام‌شده زمانی که هزینه صدور مجوز ارجاع می‌شود، در پرداخت‌ها تأخیر نکنند تا روند صدور مجوز هر چه بیشتر تسریع شود، پس از پرداخت هزینه، بخش بیشتر ادامه کار در شهرداری است.

خلیلی با بیان اینکه ۹۵ درصد عملیات قابل انجام بیرونی است، ادامه داد: در بحث توسعه شبکه در خارج از مراکز، اولویت نخست با جمع‌آوری خطوط pcm است، اما هر جا اجازه کار داشته باشیم.

وی تاکید کرد: با توجه به وجود مشکل حفاری، شاید بتوان در یک برنامه ۳ و ۴ ساله تمام pcmها را جمع کرد.

 

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا