احراز هویت کاربران اینترنت بر روی شبکه ملی اطلاعات

دبیر شورایعالی فضای مجازی از اجرای فاز آزمایشی طرح فضای مجازی سالم که اواخر سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات