احتمال قطع موبایل ۱۴ نماینده مجلس بدلیل بدهی میلیونی!

همواره زندگی شخصی و میزان هزینه های رجال سیاسی در کشور برای مردم عادی از جذابیت بالایی برخوردار است و برای نمو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات