چشم اندازشبانه‌ی اَبَر شهرها در قالب تصاویری سیاه وسفید

عکاسی سیاه و سفید از مناظر شهری در شب

در نگاه اول به این تصاویر شاید ناخودآگاه  سفری در زمان داشته باشیم، جایی که هنوز عنصر رنگ، در تصاویر و چشم اندازها حضور نداشته و همه چیز در سایه‌های سیاه و سفید خلاصه می‌شد. اما این مناظر همان چشم اندازهای آشنای دوران جدید هستند که به لطف عکاسی به شیوه‌ای متفاوت، جامه‌ای کهنه بر تن کرده‌اند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت