گزارش پیشرفت‌های اخیر ایران در حوزه جامعه اطلاعاتی در ژنو ارائه می‌شود

دبیر کمیته ملی جامعه اطلاعاتی از برگزاری کارگاه موضوعی مدیران ارشد فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشورمان در… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات