معاونت مطبوعاتی ارشاد هزینه بیمه تکمیلی خبرنگاران را پرداخت می‌کند

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پس علاوه بر پرداخت هزینه بیمه خبرنگاران، هزینه بیمه تکمیلی آنها را نیز به رس… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات