همایش سراسری مجموعه روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات برگزارمی شود

همایش سراسری روابط عمومی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجموعه های وابسته با شعار" روابط عمومی، حر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات